aplikacja Matura google play app store

Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych – uprawia grzyby jadalne w pomieszczeniach na różnych podłożach.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy jest uprawa grzybów jadalnych (pieczarek, boczniaków, shiitake lub innych) na sprzedaż na rynkach produktów świeżych i do przetwórstwa. Zadaniem ogrodnika – uprawa grzybów jadalnych jest przygotowanie pomieszczenia do założenia uprawy, przyjęcie i ocena dostarczonych przez producenta podłoży i okrywy stosowanych w uprawie grzybów, a następnie założenie uprawy. Po założeniu uprawy ogrodnik wykonuje zabiegi pielęgnacyjne związane z prawidłowym rozwojem grzybów jadalnych. Identyfikuje i zwalcza choroby i szkodniki występujące w uprawie grzybów jadalnych. Podczas całego okresu uprawowego monitoruje procesy technologiczne, steruje mikroklimatem w pomieszczeniach uprawowych, nawadnia uprawy. Prowadzi zbiór grzybów jadalnych, przechowuje je w chłodniach, a następnie przygotowuje do sprzedaży.

Główne zadania:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakładzie zajmującym się uprawą grzybów jadalnych;
 • przygotowywanie pomieszczeń do uprawy grzybów jadalnych;
 • ocenianie surowców (podłoże, słoma, okrywy, woda, materiał siewny i inne) używanych w uprawie grzybów jadalnych;
 • zakładanie uprawy grzybów jadalnych;
 • pielęgnowanie uprawy grzybów jadalnych;
 • przestrzeganie higieny w obiektach uprawowych grzybów jadalnych;
 • identyfikowanie i zwalczanie chorób i szkodników występujących w uprawie grzybów jadalnych;
 • zbieranie grzybów jadalnych;
 • Sortowanie i pakowanie grzybów jadalnych, przygotowywanie do sprzedaży;
 • przechowywanie zebranych grzybów jadalnych do czasu ich zbytu;
 • likwidowanie uprawy grzybów jadalnych.


Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych powinien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe ogrodnicze lub rolnicze. Kompetencje i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie można uzyskać poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy lub zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się uprawą grzybów jadalnych oraz uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia branżowe i inne instytucje szkoleniowe. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności