aplikacja Matura google play app store

Ogrodnik

Uprawia i pielęgnuje rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; zajmuje się konserwacją zieleni oraz porządkuje i sprząta teren otaczający zieleń; produkuje owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne, sadzonki, rośliny zielarskie itp.; przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe takie jak orka, bronowanie i kultywatorowanie itp.

Główne zadania:
 • zakładanie i pielęgnowanie upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych w gruncie, pod szkłem, folią i w obiektach zamkniętych;
 • projektowanie, realizowanie i utrzymanie aranżacji ogrodów prywatnych
  i publicznych;
 • dobieranie sadzonych roślin pod względem estetycznym oraz wymaganych przez nie warunków: nasłonecznienia, gleby, nawożenia itp.;
 • przygotowywanie gleby do siewu: nawożenie, orka, włókowanie, bronowanie, znakowanie oraz sporządzanie mieszanek glebowych, a także substratów do upraw roślin w inspektach, tunelach foliowych i szklarniach;
 • sadzenie nasion, trawy, sadzonek drzew i krzewów oraz układanie elementów ozdobnych, takich jak kamienie, głazy itp.;
 • przygotowywanie rozsady roślin oraz wysadzanie cebulek do gruntu;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, takich jak pielenie roślin, wyrywanie chwastów, przerywka, wzruszanie międzyrzędzi, przekopywanie i nawożenie gleby, opryskiwanie środkami ochrony roślin, koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów itp.;
 • podlewanie roślin ręczne lub za pomocą deszczowni przenośnych, stałych lub systemu kropelkowego;
 • prowadzenie szczepień roślin w celu uodpornienia ich na choroby;
 • cięcie roślin w celu przyspieszenia owocowania i kwitnienia;
 • zbieranie, przechowywanie i sprzedawanie plonów ogrodniczych;
 • eksploatowanie narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych
  w ogrodnictwie, w tym prowadzenie i obsługi ciągnika rolniczego
  z przyczepą;
 • konserwowanie sprzętu, naprawianie drobnych usterek i współpracowanie
  z serwisantami;
 • stosowanie środków chemicznych w uprawie i ochronie roślin;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; prowadzenie własnej działalności gospodarczej - indywidualnego gospodarstwa ogrodniczego i/lub świadczenie usług ogrodniczych; prowadzenie upraw ekologicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności