aplikacja Matura google play app store

Operator kserokopiarek

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje kserokopiarki różnych typów, służące do sporządzania odbitek jedno- lub wielobarwnych z oryginałów ilustracji kreskowych, półtonowych oraz tekstów.

Główne zadania:
przygotowywanie urządzenia do pracy: wkładanie papieru do kasety i instalowanie jej w kopiarce, włączanie i nagrzewanie kopiarki, ew. regulowanie mechanizmów i umieszczanie oryginałów na automatycznym podajniku dokumentów;
wykonywanie i ocenianie próbnej odbitki, ew. dokonywanie ręcznej regulacji ekspozycji i formatu odbitki;
ustawianie liczby kopii, wykonywanie właściwych odbitek z zastosowaniem ręcznego lub automatycznego podawania oryginałów;
kopiowanie z ręcznym podawaniem papieru, np. w przypadku kopiowania na papierze innego rozmiaru niż włożony do kasety lub kopiowania na specjalnych materiałach, np. folii do rzutnika;
bieżące nadzorowanie pracy urządzenia: obserwowanie informacji świetlnych na panelu operacyjnym, poszukiwanie i usuwanie uszkodzeń (likwidowanie zacięć papieru, wymienianie kasety z tonerem lub pojemnika zużytego toneru, uzupełnianie papieru w kasecie itp.);
wymienianie zespołu wywołującego w zależności od założonego koloru kopiowania;
wyłączanie zasilacza kopiarki po zakończeniu pracy;
okresowe czyszczenie pokrywy oryginału i szyby kopiarki.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności