aplikacja Matura google play app store

Oficer automatyk okrętowy

Sprawuje funkcje kierownika statkowej służby elektrycznej w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej statkowych urządzeń elektrycznych przez ich konserwację, naprawy i nadzór nad obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz instrukcjami armatora.

Główne zadania:
- utrzymywanie w stałej gotowości technicznej elektrycznych urządzeń siłowni statkowej, oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenia zasadniczego i awaryjnego pomieszczeń statkowych, sygnalizacji, układów automatyki statkowej i urządzeń elektro- nawigacyjnych;
- organizacja i wykonawstwo napraw urządzeń elektrycznych zgłaszanych przez kierowników poszczególnych działów statkowych;
- zabezpieczanie stanu technicznego i ilościowego części zamiennych;
- uczestniczenie w operacjach manewrowych, cumowniczych i kotwiczenia;
- opracowywanie specyfikacji prac remontowych oraz nadzór nad ich wykonaniem przez pracowników stoczniowych;
- utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej elektrycznych systemów awaryjnych;
- współpraca z odpowiednimi służbami technicznymi i pracowniczymi armatora;
- sporządzanie sprawozdań o stanie technicznym statkowych urządzeń elektrycznych zgodnie z instrukcjami armatora;
- szkolenie załogi z zakresu bhp i ppoż. przy obsłudze elektrycznych urządzeń statkowych;
- sporządzanie okresowych ocen podległych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej dla członków załogi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności