aplikacja Matura google play app store

Odlewnik wyrobów ceramicznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z odlewaniem półfabrykatów ceramicznych o dużym stopniu trudności wykonania, skomplikowanych kształtach i konstrukcji, odlewaniem galanterii figuralnej i jej retuszowaniem, formowaniem wyrobów metodą lanoformową.

Główne zadania:
odczytywanie rysunków technicznych i warsztatowych wyrobów ceramicznych;
przygotowywanie ław odlewniczych i pomocniczych narzędzi pracy;
określanie przydatności masy lejnej, a w szczególności jej płynności, odpowietrzenia, czystości itp.;
badanie i ocenianie przydatności do pracy form gipsowych jednoczęściowych, wieloczęściowych i złożonych;
przygotowywanie poszczególnych części formy, składanie, wiązanie lub klamrowanie i badanie ich szczelności;
odlewanie różnymi sposobami: pojedynczo, bateryjnie, pod ciśnieniem półfabrykatów z masy porcelanowej, porcelitowej, fajansowej, cersanitowej, kamionkowej kwasoodpornej i gospodarczej;
ustalanie czasu tworzenia się czerepu półfabrykatu po zalaniu formy masą lejną;
formowanie metodą lanoformową filiżanek, kieliszków, cukiernic i innych wyrobów;
wykańczanie na mokro i na sucho odlanych półfabrykatów i ocenianie ich przydatności do dalszych operacji;
wmontowywanie i doklejanie, zgodnie z konstrukcją półfabrykatu, drobnych części;
klejenie poszczególnych części wyrobu w zależności od konstrukcji;
precyzyjne retuszowanie wyrobów galanterii figuralnej i reliefowych zgodnie z wiernością wzoru;
podsuszanie odlanych półfabrykatów w suszarniach przestrzennych;
ocenianie jakości wykonania półfabrykatów uformowanych i wykończonych oraz ustalanie przyczyn powstawania wad.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności