aplikacja Matura google play app store

Odczytywacz liczników

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje odczytów liczników zużycia elektryczności, energii cieplnej, gazu i wody lub innych mediów.

Główne zadania:
  • poruszanie się po ustalonych trasach w celu dokonania odczytów z urządzeń pomiarowych;
  • odnajdywanie licznika energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody w lokalu lub na terenie obiektu na podstawie informacji zawartej w formularzu dodawania odczytów mediów;
  • odczytywanie jednostek rozliczeniowych pokazywanych na licznikach zużycia elektryczności, energii cieplnej, gazu lub wody i zapisywanie odczytów (w tym: całkowitego zużycia energii, zużycia energii w różnych strefach taryfowych, na przykład szczyt i poza szczytem, daty i godziny odczytu) z uwzględnieniem jednostek miary stosowanych w przypadku danego medium oraz części ułamkowej odczytu;
  • w przypadku liczników elektronicznych dokonywanie odczytu zdalnie za pomocą terminala i wprowadzanie odczytów do systemu;
  • sprawdzanie odczytów w przypadkach, gdy zużycie odbiega od normy i zapisywanie możliwych przyczyn odchyleń;
  • sprawdzanie liczników pod kątem nieuprawnionych podłączeń, usterek i uszkodzeń, takich jak: złamane pieczęcie, ślady otwierania obudowy itp.;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
wystawianie faktur na podstawie wskazań licznika.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności