aplikacja Matura google play app store

Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za czystość kanalizacji; przeprowadza kontrole stanu sieci kanalizacyjnej i jej czystości; przeprowadza czyszczenie i naprawy sieci kanalizacyjnej.

Główne zadania:
  • kontrolowanie poziomu stężenia gazów w studzienkach i kanałach przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych;
  • kontrolowanie stanu kanalizacji (studzienek, kanałów, przepompowni);
  • określanie zakresu koniecznych prac eksploatacyjnych, napraw, czyszczenia itp.;
  • obsługiwanie samochodu ssąco-płuczącego oraz innych urządzeń niezbędnych w pracach eksploatacyjnych;
  • w przypadku niemożności wykorzystania urządzeń czyszczących ręczne czyszczenie kanałów;
  • wykonywanie drobnych prac naprawczych i konserwatorskich sieci kanalizacyjnej;
  • utrzymywanie prawidłowego stanu zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej przed zagrożeniami zewnętrznymi i dostępem osób nieupoważnionych;
  • zgłaszanie awarii sieci kanalizacyjnej do odpowiednich służb oraz uczestniczenie w akcjach awaryjnych (kryzysowych);
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie bieżących napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących mienie komunalne oraz w budynkach prywatnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności