aplikacja Matura google play app store

Obuwnik

Przygotowuje materiały do produkcji obuwia; opracowuje elementy obuwia, wykonuje operacje montażu cholewek oraz operacje związane z montażem i wykańczaniem obuwia.

Główne zadania:
 • przygotowywanie materiałów i opracowywanie elementów obuwia, w tym: rozróżnianie rodzajów skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych, określanie topograficznego układu skór, rozpoznawanie wad i uszkodzeń skór surowych i wyprawionych, określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych, wykonywanie rysunków wyrobów skórzanych;
 • klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju skór;
 • wykonywanie operacji montażu cholewek;
 • wytwarzanie obuwia, w tym: wykonywanie elementów obuwia i montowanie tych elementów;
 • obsługiwanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych oraz konserwowanie sprzętu;
 • lokalizowanie nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń stosowanych
  w procesie produkcji wyrobów skórzanych, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną, w tym odczytywanie oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług obuwniczych i szewskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności