aplikacja Matura google play app store

Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Określa pozycję statku na akwenach otwartych, rzekach i kanałach w celu jego poprawnej nawigacji;
instaluje i eksploatuje urządzenia radarowe;
określa parametry ruchu statku;
zapobiega zderzeniom statków przez dokonywanie obserwacji na radarach zainstalowanych na statku.

Główne zadania:
określanie parametrów instalacyjnych urządzeń radarowych;
instalowanie radaru na statku zgodnie przepisami bhp i ppoż;
włączanie i regulowanie radaru na statku w żegludze śródlądowej;
interpretowanie obrazu mapy radarowej na ekranie, zniekształceń echa i zakłóceń;
zapobieganie zderzeniom: ustalanie ryzyka zderzenia, dokonywanie manewru zapobiegającego;
monitorowanie obiektów na kursach równoległych;
identyfikowanie linii brzegowej;
określanie pozycji statku na akwenach otwartych, rzekach i kanałach;
posługiwanie się przepisami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych dotyczących żeglugi za pomocą radaru.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności