aplikacja Matura google play app store

Obchodowy bloku

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi eksploatację kotła i turbozespołu energetycznego pracujących w bloku bezpośrednim głównym; dba o ekonomiczną i bezawaryjną pracę bloku w systemie energetycznym.

Główne zadania:
uruchamianie i odstawianie bloków ze stanu zimnego lub gorącej rezerwy;
obsługa i kontrola pracy młynów, wentylatorów, pomp przepływowych i zasilających, armatury itp.;
kontrola stanu spalania w komorze paleniskowej oraz przyrostów temperatur i wydłużenia cieplnego;
sprawdzanie poprawności nagrzewania rurociągów i ich odwadniania;
sprawdzanie wydłużenia wału turbozespołu i przesuwów na łożyskach;
sprawdzanie układu chłodzenia turbozespołu;
załączanie i kontrolowanie pracy elektrofiltru;
przygotowywanie do synchronizacji turbozespołu i powiadamianie nastawni o gotowości do pracy ciągłej;
kontrola stanu poszczególnych urządzeń w miarę wzrostu obciążenia i usuwanie ewentualnych usterek;
obsługa urządzenia odpopielania;
kontrola pracy urządzeń odsiarczania i odazotowania spalin w porozumieniu z maszynistą urządzeń pomocniczych;
przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowych, usuwanie drobnych usterek oraz prowadzenie konserwacji urządzeń;
przestrzeganie zasad bhp i ppoż., stosowanie sprzętu i ochron osobistych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności