aplikacja Matura google play app store

Oficer mechanik

Sprawuje funkcję kierowniczą w dziale maszynowym statku morskiego, organizuje i nadzoruje pracę załogi maszynowej, w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej silnika głównego i urządzeń pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką morską.

Główne zadania:
- obsługa, konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń statkowych;
- przygotowywanie specyfikacji remontowych oraz nadzór nad wykonywaniem remontów i napraw w dziale maszynowym przez załogę statku i pracowników stoczniowych;
- utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń i systemów awaryjnych statku;
- sporządzanie zapotrzebowań na części zamienne, wyposażenie i materiały eksploatacyjne dla działu maszynowego;
- organizacja oraz pełnienie wacht morskich importowych;
- kontrola i przestrzeganie reżimów pracy urządzeń siłowni statku;
- opracowywanie i prowadzenie dokumentacji działu maszynowego, wymaganej przez przepisy międzynarodowe i krajowe oraz instrukcje armatora;
- współpraca z odpowiednimi służbami armatora w zakresie technicznej eksploatacji urządzeń siłowni statku, remontów, konserwacji, wniosków racjonalizatorskich i wynalazczości;
- szkolenie załogi maszynowej w zakresie obsługi urządzeń, przepisów bhp i ppoż. w maszynowni statku;
- opracowywanie założeń alarmów ćwiczebnych i udział w alarmach;
- dokonywanie przeglądów i napraw szalup ratunkowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności