aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu aktorstwa, aktorstwa teatru lalek, reżyserii teatralnej, reżyserii teatru lalek oraz teorii teatru; przygotowuje programy kształcenia i konspekty do wykładów; prowadzi badania nad historią teatru oraz bada i opisuje teorię teatru; uczestniczy w organizacji badań naukowych oraz kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Główne zadania:
przygotowywanie programów kształcenia oraz konspektów do wykładów;
prowadzenie ćwiczeń z zakresu elementarnych zadań aktorskich, scen dialogowych, pracy nad rolą oraz prowadzenie warsztatów dyplomowych;
prowadzenie ćwiczeń kierunkowych z zakresu interpretacji prozy i wiersza, techniki mowy, piosenki, impostacji (ustawianie głosu) i zajęć ruchowych;
prowadzenie seminariów reżyserskich, nadzór nad asystenturami w teatrach;
ocena wyników kształcenia teoretycznego i praktycznego;
uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni poprzez prace w radzie wydziału czy w komisjach;
prowadzenie badań nad historią teatru, polegających na analizowaniu i opisywaniu faktów historycznych dotyczących teatru polskiego lub światowego;
badanie i opisywanie teorii teatru, polegające na analizowaniu zjawisk teatralnych, stylów, gatunków teatru czy inscenizacji;
wykonywanie innych badań związanych ze sztukami teatralnymi i publikowanie wyników oraz wykorzystywanie ich w działalności dydaktycznej;
dokumentowanie wiedzy o teatrze przez zbieranie wszelkich dostępnych materiałów dotyczących historii lub teorii teatru;
przygotowywanie ekspertyz i opinii z zakresu wiedzy o teatrze;
wygłaszanie referatów i prelekcji, udział w dyskusjach o tematyce teatralnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności