aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sztuk plastycznych, obejmujących malarstwo, grafikę, rzeźbę, architekturę wnętrz, konserwację i restaurację dzieł sztuki, wzornictwo przemysłowe, scenografię; przygotowuje podręczniki i skrypty oraz modele i obiekty martwej natury dla studentów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności z zakresu sztuk plastycznych; publikuje wyniki badań oraz wykorzystuje je w procesie dydaktycznym; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami.

Główne zadania:
opracowywanie ramowych programów studiów;
przygotowywanie podręczników i skryptów oraz modeli i obiektów martwej natury dla studentów;
prowadzenie podstawowych wykładów oraz zindywidualizowanych zajęć ze studentami w pracowniach;
prowadzenie ćwiczeń z różnych technik i technologii stosowanych w sztukach plastycznych oraz ćwiczeń laboratoryjnych z chemii;
prowadzenie i ocena seminariów dyplomowych;
nadzór i ocena praktyk kierunkowych w pracowniach konserwatorskich i teatrach;
prowadzenie dydaktycznych warsztatów z zakresu pedagogiki przygotowujących do działalności dydaktycznej w zakresie sztuk plastycznych;
badanie struktur wizualnych, elementów budowy obrazu, technologii i techniki malarstwa sztalugowego i ściennego;
badanie przyczyn przyśpieszonej destrukcji dzieł sztuki i zabytków, oraz pozyskiwanie nowych metod konserwacji, materiałów i narzędzi;
wykonywanie innych badań z zakresu sztuk plastycznych, publikowanie wyników i wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym;
projektowanie wnętrz zamkniętych i otwartych, mebli i detali architektonicznych; projektowanie przestrzenne związane z wystawiennictwem, przekazem informacji i kształtowaniem przestrzeni widowiskowych;
wykonywanie ekspertyz z zakresu konserwacji i rekonstrukcji dzieł sztuki plastycznej oraz metod, technik, materiałów i narzędzi konserwacji;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami.

Zadania dodatkowe:
realizowanie własnej twórczości artystycznej jako podstawy do uzyskania pierwszego lub drugiego stopnia kwalifikacyjnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności