aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sztuk muzycznych, obejmujących kompozycje, dyrygenturę, teorię muzyki, instrumentalistykę, wokalistykę, reżyserię dźwięku i prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej ze studentami; prowadzi badania naukowe nad muzyką oraz tworzy bazę informacyjną dla dydaktyki muzycznej; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
przygotowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki, reżyserii dźwięku i prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych;
prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej ze studentami;
przygotowywanie studentów do dyplomowych recitali i występów artystycznych;
kierowanie pisemną pracą dyplomową studentów;
przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i nut dla studentów;
prowadzenie systemowych badań naukowych nad muzyką, tworzenie bazy informacyjnej dla dydaktyki muzycznej, kompozycji aż po eksperyment muzyczny;
badanie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów historycznych dotyczących muzyki oraz materiałów rękopiśmiennych;
analizowanie zapisu muzyki ze względu na rodzaj przekazu, tzw. zapisu graficznego lub dźwiękowego;
prowadzenie badań z zakresu teorii elementów konstrukcji dzieła muzycznego z wykorzystaniem zarówno analizy dzieła, jak i struktury funkcjonowania elementów w ramach formy muzycznej;
publikowanie wyników badań w artykułach czy książkach;
branie udziału w konferencjach, sympozjach i sesjach naukowych;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Zadania dodatkowe:
uprawianie krytyki muzycznej i dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego czy radiowego w zakresie muzyki; sprawowanie funkcji konsultanta muzycznego w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności