aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe

Kształci na poziomie wyższym w zakresie reżyserii filmowej i telewizyjnej, scenopisarstwa, sztuki operatorskiej, zdjęć specjalnych, realizacji telewizyjnej, montażu filmowego i telewizyjnego, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej; prowadzi badania z zakresu sztuk filmowych; uczestniczy w organizacji kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Główne zadania:
przygotowywanie ramowych programów kształcenia oraz konspektów do wykładów;
opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
prowadzenie wykładów i seminariów dotyczących analizy i krytyki gotowych dzieł filmowych i telewizyjnych, z zakresu scenopisarstwa, sztuki realizacji czy reżyserii;
prowadzenie ćwiczeń: z reżyserii, pisania scenariuszy, operatorskich, montażowych, z zakresu efektów dźwiękowych lub oświetlenia;
ocena wyników kształcenia teoretycznego i praktycznego;
prowadzenie badań nad historią filmu i telewizji, polegających na analizowaniu i opisywaniu faktów dotyczących zarówno dorobku światowego, jak i polskiego;
badanie i opisywanie teorii filmu, polegające na analizowaniu i opisywaniu rozmaitych gatunków filmowych, zjawisk artystycznych w filmie oraz metod produkcji filmowej i telewizyjnej;
wykonywanie innych badań związanych ze sztukami filmowymi, publikowanie wyników oraz wykorzystywanie ich w działalności dydaktycznej;
dokumentowanie wiedzy o filmie i telewizji oraz zjawiskach zachodzących w produkcji filmowo-telewizyjnej;
przygotowywanie ekspertyz i opinii dotyczących twórczości filmowo-telewizyjnej;
wygłaszanie referatów i prelekcji, udział w dyskusjach o tematyce filmowo-telewizyjnej;
uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni poprzez prace w radzie wydziału czy komisjach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności