aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie wyższym z zakresu strategii, sztuki operacyjnej i taktyki wojskowej; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; wykonuje badania naukowe w swojej specjalności; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; uczestniczy w organizacji kształcenia, ćwiczeń wojskowych i badań naukowych.

Główne zadania:
planowanie i przygotowanie programów kształcenia na poziomie wyższych szkół oficerskich oraz Akademii Dowódczej i Sztabowej;
opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie nowych metod, technik i środków dydaktycznych;
przygotowywanie, rozwijanie i wdrażanie dydaktyk szczegółowych z zakresu taktyki wojsk rakietowych i artylerii, kształcenia pilotów, szkolenia wojsk inżynieryjnych i innych;
wygłaszanie wykładów oraz prowadzenie seminariów i ćwiczeń ogólnych;
prowadzenie ćwiczeń wojskowych: grupowych, dowódczo-sztabowych, szkieletowych (bez środków walki), z wojskami ze strzelaniem i bez oraz treningów sztabowych i komputerowych gier wojennych z wykorzystaniem metody sytuacyjnej, inscenizacji i problemowej;
wystawianie ocen za egzaminy, kolokwia, ćwiczenia wojskowe i testy;
kształtowanie etosu oficerskiego z możliwością zastosowania osądu koleżeńskiego;
badanie wyznaczników powodzenia w walce, takich jak: użycie nowej broni, kontakty interpersonalne, przygotowanie fizyczne, odporność na stres ludzi biorących udział w walce;
badanie efektywności przygotowania żołnierzy, oficerów i sztabów do organizacji i prowadzenia walki;
badanie zachowań człowieka w sytuacji walki;
badanie funkcjonalności sztabów pod względem obiegu informacji oraz organizacji współdziałania różnych rodzajów wojsk i służb;
opracowywanie teorii i koncepcji dotyczących systemów obronnych państwa;
uczestniczenie w organizacji kształcenia, ćwiczeń wojskowych i badań naukowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności