aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauk weterynaryjnych na poziomie wyższym, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
planowanie, opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymaganiami zawodu weterynarza;
opracowywanie i wdrażanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
przygotowywanie i uaktualnianie podręczników i skryptów dla studentów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen studentom;
prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego;
wykonywanie innych badań z zakresu nauk weterynaryjnych i publikowanie ich wyników;
udzielanie konsultacji w zakresie badania zdrowia zwierząt i rozpoznawania chorób, leczenia zwierząt chorych i wykonywania zabiegów chirurgicznych;
opracowywanie ekspertyz dotyczących zwalczania chorób hodowlanych, pasożytniczych i zaraźliwych oraz prowadzenia profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników weterynaryjnych;
uczestniczenie w ogólnej działalności akademickiej i organizacyjnej poprzez udział w radzie wydziału, komisjach i innych gremiach;
uczestniczenie w seminariach, sympozjach, konferencjach, kongresach krajowych i zagranicznych oraz organizowanie takich spotkań;.
działalność w towarzystwach, komitetach i stowarzyszeniach naukowych czy klubach dyskusyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności