aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie wyższym z zakresu kultury fizycznej i sportu, odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz turystyki i rekreacji; przygotowuje podręczniki akademickie i skrypty oraz nadzoruje przygotowanie obiektów i sprzętu sportowego; przeprowadza badania naukowe dotyczące teorii i metodyki wychowania fizycznego i sportu, bioenergetyki, biomechaniki, medycyny sportu, odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji badań naukowych i dydaktyki.

Główne zadania:
planowanie i opracowywanie programów kształcenia z zakresu kultury fizycznej i sportu, odnowy biologicznej i rehabilitacji, turystyki i rekreacji, historii i organizacji kultury fizycznej;
opracowywanie i wprowadzanie nowych metod nauczania i treningu sportowego;
przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i zeszytów metodycznych;
prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń i treningów;
prowadzenie zajęć dydaktycznych na obozach zimowych i letnich;
nadzorowanie praktyk studenckich w szkołach i klubach sportowych;
nadzorowanie przygotowania obiektów i sprzętu sportowego;
badanie autogenezy ludzkiej motoryczności, trendów sekularnych w polskiej populacji, społecznych uwarunkowań sprawności i wydolności fizycznej;
badanie efektywności systemu szkolenia sportowego, struktury treningu sportowego, optymalizacji obciążeń w sporcie kwalifikowanym, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym;
badanie wyników w poszczególnych dziedzinach sportu, metod treningu sportowego, poszukiwanie nowych lub udoskonalonych metod treningu, badanie ich wpływu na sprawność ogólną oraz sprawności specjalne;
badanie fizykalnych i psychologicznych metod likwidacji obciążeń treningowych w procesie odnowy biologicznej oraz analizowanie lęku sportowego;
badanie fizjologii procesu adaptacyjnego do wysiłku fizycznego w stanie zdrowia i choroby oraz biochemicznych kryteriów i metod diagnostyki treningowej;
wykonywanie innych badań związanych z naukami o kulturze fizycznej i publikowanie ich wyników;
uczestniczenie w organizacji badań naukowych i dydaktyki;
udzielanie konsultacji naukowych i wykonywanie ekspertyz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności