aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
  • planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu medycyny;
  • opracowywanie i wprowadzanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
  • projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
  • ocena wyników kształcenia studentów medycyny;
  • prowadzenie badań naukowych w swojej dyscyplinie i udostępnianie wiedzy innym przez publikacje, udział w konferencjach naukowych i w inny sposób;
  • kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników medycznych;
  • przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
  • bezpośrednie lub pośrednie uczestniczenie w medycznej działalności i opiece zdrowotnej, związanej z kształceniem studentów i lekarzy;
  • uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni medycznej (udział w radzie wydziału, komisjach, innych rodzajach działalności).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności