aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki leśne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w swojej specjalności w zakresie nauk leśnych na poziomie wyższym; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie drzewnictwa i leśnictwa i publikuje wyniki tych badań oraz wykorzystuje je w dydaktyce; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.

Główne zadania:
planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu drzewnictwa i leśnictwa;
opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
projektowanie, weryfikowanie i wdrażanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów i zajęć praktycznych oraz realizowanie innych form kształcenia;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
przygotowywanie podręczników akademickich i skryptów;
prowadzenie prac badawczych i analitycznych związanych z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu;
opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w leśnictwie;
opracowywanie ekspertyz dotyczących zagrożeń dla zdrowotności lasów oraz sposobów zwalczania szkodników upraw leśnych;
udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występowanie na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki budżetowej, kadrowej, naukowej lub działalności dydaktycznej uczelni, wydziału, instytutu czy katedry.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności