aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne

Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych

Główne zadania:
planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu farmacji;
opracowywanie i wprowadzanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
ocena wyników kształcenia studentów farmacji;
prowadzenie badań naukowych w swojej dyscyplinie i udostępnianie wiedzy innym przez publikacje, udział w konferencjach naukowych i w inny sposób;
kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników;
przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
bezpośrednie lub pośrednie uczestniczenie w opiece zdrowotnej związanej z kształceniem studentów i farmaceutów;
uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni medycznej (udział w radzie wydziału, komisjach, innych rodzajach działalności);
nadzorowanie i kształcenie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności