aplikacja Matura google play app store

Operator badań defektoskopowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Przeprowadza badania z wykorzystaniem aparatury defektoskopowej;
odpowiada za jakość i rzetelność wykonywanych badań zgodnie z ustalonym planem badań oraz normami i procedurami;
utrzymuje czystość aparatury defektoskopowej, zapewnia jej pełną sprawność techniczną oraz przeprowadza jej konserwację.

Główne zadania:
wykonywanie badań przy zastosowaniu właściwej procedury badawczej, odpowiedniej techniki badania oraz prawidłowej obsługi defektoskopów;
wykonywanie badań nieniszczących UT / VT;
dokonywanie interpretacji wskazań, zakwalifikowanie wykrytych niezgodności zgodnie z kryteriami akceptacji;
sporządzanie raportów z badań oraz wykonanie szkicu wykrytych niezgodności i przygotowanie dokumentacji zdjęciowej;
opracowywanie kart badań oraz dokumentacji pracy;
archiwizowanie sporządzanych raportów z badań;
transportowanie sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań defektoskopowych;
utrzymywanie aparatury defektoskopowej w stanie pełnej sprawności technicznej i czystości;
podejmowanie czynności w zakresie konserwacji aparatury defektoskopowej zgodnie z obowiązującą instrukcją;
wykonywanie drobnych napraw sprzętu defektoskopowego;
przestrzeganie zasad BHP i ppoż.

Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem wykonującym badania defektoskopowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności