aplikacja Matura google play app store

Napełniający zbiorniki przenośne

wybrane grupy: zawody ogólne

Napełnia gazami zbiorniki przenośne, takie jak: butle, wiązki butli, beczki ciśnieniowe i naczynia kriogeniczne itp. z zachowaniem reżimu technologicznego i norm bezpieczeństwa.

Główne zadania:
 • kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego zbiorników przenośnych i ich osprzętu pod kątem spełnienia wymagań bezpiecznej eksploatacji (m. in.: kontrolowanie dopuszczenia do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego, kontrolowanie prawidłowości oznakowania, stanu wyposażenia, poszukiwanie śladów uszkodzeń zbiornika itp.);
 • podłączanie zbiornika przenośnego do źródła i napełnianie zbiornika;
 • kontrolowanie ciśnienia w napełnionych zbiornikach przenośnych w zakresie zgodności z normami, sprawdzanie prawidłowości napełnienia i szczelności zbiornika i zaworów po napełnieniu;
 • zabezpieczanie przed uszkodzeniem zaworów zamykających zbiorników przenośnych kołpakiem lub konstrukcją osłaniającą oraz zastosowanie prawidłowych nalepek, które powinny być naklejone na napełniony zbiornik przenośny;
 • magazynowanie oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach składowych zbiorników przenośnych napełnionych gazami oraz opróżnionych;
 • zapewnianie ochrony przed kontaktem z tłuszczami i smarami lub z substancjami palnymi zbiorników przenośnych przeznaczonych do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z innymi gazami;
 • transportowanie zbiorników przenośnych na terenie zakładu przy użyciu specjalnie przeznaczonych do tego celu wózków lub noszy;
 • w razie pożaru usuwanie zbiorników przenośnych ze strefy zagrożenia oddziaływaniem podwyższonej temperatury;
 • ewidencjonowanie napełnionych zbiorników przenośnych;
 • zgłaszanie do odpowiednich służb awarii: instalacji napełniania gazem, zbiorników przenośnych oraz ich osprzętu;
 • wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej odpowiednich do właściwości fizycznych i chemicznych gazów;
 • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności