aplikacja Matura google play app store

Murarz-tynkarz

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Główne zadania:
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót;
 • wykonywanie i montowanie rusztowań do robót murarskich i tynkarskich;
 • przygotowywanie zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym;
 • dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich;
 • wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku;
 • wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów, murów
  z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ścian działowych
  i nośnych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych;
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej
  i akustycznej na ścianach;
 • licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie;
 • przygotowywanie podłoża pod tynki, wykonywanie oraz naprawianie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
 • ustalanie zakresu i czasu trwania robót;
 • zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich
  i pokrewnych;
 • ocenianie jakości robót murarskich i tynkarskich;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prac murarskich i tynkarskich; wykonywanie prac rozbiórkowych; wykonywanie przedmiarów do wyceny prac; przygotowanie kosztorysu prac murarskich i tynkarskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności