aplikacja Matura google play app store

Murarz

Tag: murarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Główne zadania:
-­ analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
-­ tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
-­ ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
-­ przygotowywanie zapraw murarskich;
-­ obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
-­ wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
­wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
-­ wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
-­ wykonywanie łuków i sklepień;
-­ wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
-­ murowanie gzymsów i attyk;
-­ murowanie kominów;
-­ wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
-­ osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
-­ spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
-­ układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
-­ montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Zadania dodatkowe:
-­ wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych; -­ wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową; -­ wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych. ­wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych; -­ wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych. -­ wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności