aplikacja Matura google play app store

Monter-mechanik rowerów / wózków

Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju rowerów i wózków, zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji rowerów i wózków.

Główne zadania:
montowanie poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe rowery i wózki, np.: kół jezdnych, mechanizmów przekładni i mechanizmów napędowych, układów kierowniczych i hamulcowych, zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu rowerów i wózków, np.: elementów i układów elektrycznych, elementów do przewożenia bagażu;
sprawdzanie współdziałania części zespołów rowerów i wózków za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych rowerów i wózków przy użyciu urządzeń montażowych;
kontrolowanie działania układu kierowniczego i hamulcowego, mechanizmów przenoszenia napędu, układu elektrycznego i innych;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych rowerów i wózków oraz regulowanie układów mechanicznych i elektrycznych, z uwzględnieniem luzów połączeń ruchowych oraz wymagań bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
regulowanie i konserwowanie rowerów i wózków, nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy układów i mechanizmów rowerów i wózków za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności