aplikacja Matura google play app store

Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Buduje konstrukcje oraz instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie obór, chlewni, kurników, owczarni, szklarni, przechowalni produktów rolnych, urządzeń służących do utrzymania higieny pojenia i żywienia, pozyskiwania i konserwacji mleka, transportu wewnętrznego, sortowania i przechowywania produktów rolnych, nawadniania, nawożenia itp.; wykonuje instalacje wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne; wykonuje prace naprawcze oraz nadzoruje eksploatację czynnych urządzeń i instalacji w budownictwie wiejskim.

Główne zadania:
 • montowanie, konserwowanie i naprawianie szklarni i instalacji stanowiących ich wyposażenie, urządzeń do utrzymania higieny pojenia i żywienia
  w oborach i chlewniach, urządzeń do pozyskiwania i konserwacji mleka, instalacji wodociągowych i hydroforni, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, instalacji chłodniczych, instalacji wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych, urządzeń transportu wewnętrznego i innych urządzeń
  i instalacji w budownictwie wiejskim;
 • dokonywanie montażu poprzez: spawanie, gwintowanie, łączenie śrubami lub nitami zespołów, łączenie rur instalacji wodnej, grzewczej, łączenie przewodów elektrycznych, ustawianie urządzeń na fundamentach i łączenie śrubami fundamentowymi lub zalewanie betonem;
 • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi i elektromonterskimi oraz urządzeniami takimi jak: spawarki, gwintownice ręczne i mechaniczne, szlifierki, wiertarki, nożyce oraz dźwigi, wciągarki, podnośniki, rusztowania itp.;
 • wykonywanie wykopów w różnych gruntach;
 • wykonywanie bruzd i otworów w murach oraz innych prac przygotowawczych i pomocniczych do montażu instalacji elektrycznych, wodnych itp.;
 • prowadzenie instalacji na ścianach, podwieszanie na słupach lub stropach za pomocą specjalnych wsporników i wieszaków;
 • wykonywanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przewodów montowanych w wykopach i na ścianach budynków;
 • przeprowadzanie prób szczelności wykonanych instalacji oraz przygotowaniem ich do odbioru technicznego;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń
  w budownictwie wiejskim;
 • ocenianie jakości wykonywanych robót;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu, instalowania, uruchamiania i serwisowania urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności