aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne

Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych montuje i serwisuje urządzenia radiowo-telewizyjne.
Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych montuje buduje, konserwuje, remontuje i naprawia urządzenia i układy elektroniczne w zakresie urządzeń i układów elektroniki ogólnej, urządzeń do nagrywania, odtwarzania i przesyłania dźwięków i obrazów oraz systemów radiowo-telewizyjnych. Pracownik zatrudniony na stanowiskach pracy związanych z serwisem urządzeń radiowo-telewizyjnych określa rodzaj uszkodzenia sprzętu, lokalizuje uszkodzony element lub podzespół oraz dokonuje jego naprawy lub wymiany. Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych zatrudniony w zakładach produkcyjnych wykonuje montaż podzespołów lub dozoruje automaty montażowe. Sprawdza parametry danego podzespołu, przeprowadza konieczne strojenia i kontrolę jakości gotowych urządzeń radiowo-telewizyjnych. Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki związanych z techniką radiowo-telewizyjną. Miejscem pracy są wszystkie zakłady przemysłu elektronicznego: produkcyjne, montażowe lub usługowe, a także wszystkie inne firmy wykorzystujące lub eksploatujące urządzenia i sprzęt elektroniczny radiowo-telewizyjny. Monterzy-elektronicy urządzeń radiowo-telewizyjnych mogą również być zatrudnieni w laboratoriach badawczych, jako personel pomocniczy. Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych zatrudniony w zakładach produkcyjnych wykonuje montaż elementów i modułów podzespołów lub dozoruje automaty montażowe.

Główne zadania:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • ocenianie jakości, sortowanie i przygotowywanie materiałów stosowanych do produkcji układów i urządzeń radiowo-telewizyjnych;
  • wykonywanie modułów elektronicznych urządzeń radiowo-telewizyjnych;
  • instalowanie modułów elektronicznych i pozostałych podzespołów urządzeń radiowo-telewizyjnych we wspólnych obudowach;
  • przeprowadzanie kontroli jakości, regulacji i programowania urządzeń radiowo-telewizyjnych;
  • instalowanie i uruchamianie urządzeń radiowo-telewizyjnych w miejscu docelowym;
  • wykonywanie prac serwisowych i konserwacyjnych w zakresie napraw urządzeń radiowo-telewizyjnych.


Zawód montera-elektronika urządzeń radiowo-telewizyjnych można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego lub w systemie szkolnym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów urządzeń radiowo-telewizyjnych lub wyspecjalizowane placówki oświatowe i ośrodki szkoleniowe. Powinien również posiadać uprawnienia elektryczne do 1 kV. Niezbędna do wykonywania zawodu jest podstawowa znajomość języka obcego w celu rozumienia dokumentacji technicznej urządzeń producentów zagranicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności