aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – sprzęt komputerowy

Wykonuje w procesie produkcji systemów komputerowych montaż elementów, podzespołów elektronicznych, optycznych, elektrycznych, elektromechanicznych i mechanicznych; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne i dokumentację techniczno-ruchową; posługuje się ręcznymi i elektromechanicznymi narzędziami do obróbki ręcznej, miernikami pod- stawowych wielkości elektrycznych oraz elektronicznymi przyrządami generującymi i obrazującymi przebiegi sygnałów logicznych.

Główne zadania:
kontrolowanie i sortowanie materiałów stosowanych do produkcji;
rozmieszczanie i mocowanie elementów na kartach, płytach, panelach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
testowanie kart, płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych i elektronicznych specjalistycznych;
zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i ich testowanie;
montowanie elementów mechaniki precyzyjnej, podzespołów napędu, regulacji i sterowania do modułów systemu komputerowego;
montowanie płyt, pakietów i kart do modułów systemu komputerowego;
montowanie elementów, układów i bloków zasilania do modułów systemu komputerowego;
montowanie elementów zewnętrznych (złącza, wskaźniki optyczne, przełączniki itp.) do modułów systemu komputerowego;
wstępne testowanie wyprodukowanych modułów systemu komputerowego;
przeprowadzanie prób wytrzymałościowych poszczególnych urządzeń systemu komputerowego;
wykonywanie za pomocą urządzeń technologicznych pomiarów i testów poszczególnych modułów;
wykonywanie połączeń wszystkich modułów systemu komputerowego na stacji prób oraz przeprowadzanie testów końcowych wg dokumentacji technologicznej;
instalowanie systemu komputerowego u użytkownika (dotyczy tylko komputerów dużych);
instalowanie systemu operacyjnego wg zestawu sprzętowego u użytkownika (dotyczy tylko komputerów dużych);
uruchamianie i przeprowadzanie testów kontrolnych wszystkich modułów systemu komputerowego zainstalowanego u użytkownika.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie zadań operatora sprzętu komputerowego; praca w warsztatach naprawczych sprzętu komputerowego, przy naprawach elektronicznego sprzętu biurowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności