aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – instalacja anten

Montuje anteny telewizyjne odbiorcze w pasmach UHF i VHF, anteny odbiorcze telewizji satelitarnej, nadawczo-odbiorcze stacji radioliniowych, telewizyjne nadawcze w pasmach UHF i VHF, nadawcze telewizji satelitarnej i stacji radiowych; wykorzystuje ręczne narzędzia mechaniczne, elektromechaniczne i pneumatyczne, podstawowe mierniki wielkości elektrycznych, przyrządy elektroniczne generujące i obrazujące przebiegi elektryczne oraz mierniki mocy antenowej i natężenia pola elektromagnetycznego.

Główne zadania:
montowanie anten z elementów i półfabrykatów wg dokumentacji technologicznej na stanowisku warsztatowym;
wykonywanie prac przygotowawczych do instalacji anten (kucie bruzd, przebijanie otworów, zamocowywanie uchwytów i wsporników itp.);
mocowanie gotowych anten odbiorczych na dachach, ścianach itp.;
montowanie anten nadawczych na konstrukcjach stalowych lub dachach budynków;
wyznaczanie tras fiderów i ich instalowanie;
montowanie i instalowanie układów dopasowujących, przetworników, konwerterów, wzmacniaczy itp.;
przeprowadzanie pomiarów dokładności zestrojenia i dopasowania toru antenowego;
przeprowadzanie pomiarów mocy promieniowania anten nadawczych oraz charakterystyki ich promieniowania;
przeprowadzanie korekt ukierunkowania anten nadawczych;przestrajanie układów dopasowujących, wzmacniaczy itp.;
naprawianie wzmacniaczy, układów dopasowujących, przetworników itp.;
zestrajanie układów dopasowujących, wzmacniaczy przetworników do toru antenowego po wymianie lub naprawie;
uruchamianie odbiorników telewizyjnych do odbioru satelitarnego po zamontowaniu anteny odbiorczej.

Zadania dodatkowe:
praca przy montażu radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych;praca w zakładach elektronicznych przy montażu urządzeń radiowych i telewizyjnych; praca przy instalacji urządzeń sygnalizacji i alarmu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności