aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

Uczestniczy w procesie produkcji elektronicznych urządzeń i sprzętu sygnalizacyjnego przy montażu elementów, podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, optycznych i mechanicznych; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne i dokumentację techniczno-ruchową; posługuje się miernikami wielkości elektrycznych i przyrządami elektronicznymi generującymi oraz obrazującymi przebiegi elektryczne.

Główne zadania:
kontrolowanie i sortowanie materiałów stosowanych do produkcji;
rozmieszczanie oraz mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
testowanie płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych i elektronicznych specjalistycznych;
zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
montowanie przyrządów kontrolnych, wskaźników, przełączników, przetworników, czujników, nastawników, przekaźników itp. do podzespołów bloków i szaf;
przeprowadzanie pomiarów i testowanie (na podstawie dokumentacji technologicznej, z zastosowaniem przyrządów technologicznych) podzespołów, bloków i szaf;
wykonywanie prób wytrzymałościowych produktów finalnych;
strojenie i regulowanie podzespołów bloków i szaf wg parametrów spełniających wymagane założenia;
wyznaczanie tras przewodów, wykonywanie rowków, przebijanie otworów, mocowanie uchwytów, wsporników itp.;
instalowanie przewodów, łączników, wyłączników, przetworników elektroakustycznych, świetlnych, czujników, podzespołów, bloków, szaf itp. na wyznaczonych obiektach;
regulowanie i strojenie systemu sygnalizacyjnego zainstalowanego na obiekcie, przeprowadzanie kontroli spełniania zadań przez system sygnalizacyjny.

Zadania dodatkowe:
praca w charakterze montera elektronika w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym branży elektronicznej; praca w charakterze konserwatora urządzeń sygnalizacyjnych zainstalowanych w obiekcie, w warsztatach naprawczych urządzeń sygnalizacyjnych; w firmach zajmujących się instalacją systemów alarmowych; praca przy montażu instalacji sieci i urządzeń niskiego napięcia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności