aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

Uczestniczy w procesie wytwarzania elektronicznych instrumentów muzycznych przy montażu elementów i podzespołów mechanicznych i elektronicznych; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne i dokumentację techniczno-ruchową; posługuje się elektronicznymi przyrządami pomiarowymi i technologicznymi urządzeniami pomiarowo-strojeniowymi.

Główne zadania:
ocenianie jakości materiałów stosowanych do produkcji elektronicznej aparatury muzycznej;
rozmieszczanie i mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
testowanie płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych;
montowanie płyt, bloków i podzespołów w obudowach instrumentów muzycznych;
zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
montowanie przetworników akustycznych, klawiszy, przycisków, łączników, przełączników, strun, wskaźników itp. do i na obudowie instrumentu muzycznego;
dokonywanie pomiarów parametrów elektrycznych instrumentów muzycznych;
strojenie i regulowanie torów elektrycznych zgodnie z założeniami technologicznymi;
strojenie i regulowanie elementów i podzespołów akustycznych instrumentów;
przeprowadzanie prób wytrzymałościowych (wygrzewanie, wytrząsanie itp.);
wykonywanie połączeń poszczególnych modułów, przeprowadzanie prób końcowych, regulowanie i podstrajanie.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie zadań montera elektronika w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym branży elektronicznej; w warsztatach naprawczych elektronicznych instrumentów muzycznych; praca w charakterze stroiciela instrumentów muzycznych (także mechanicznych) w zakładach produkujących zabawki grające; praca w charakterze operatora i konserwatora sprzętu muzycznego w zespołach muzycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności