aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – aparatura pomiarowa

Wykonuje montaż elementów i podzespołów elektronicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, elektrooptycznych i mechanicznych przy produkcji elektronicznej aparatury pomiarowej; wykorzystuje urządzenia technologiczne i posługuje się generatorami przebiegów elektrycznych, oscyloskopami i specjalistycznymi przyrządami technologicznymi.

Główne zadania:
ocenianie jakości materiałów stosowanych do produkcji aparatury pomiarowej;
rozmieszczanie i mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
wykonywanie połączeń rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne);
montowanie płyt, bloków i podzespołów we wspólnych obudowach;zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
przeprowadzanie testowania pakietów, podzespołów i bloków na podstawie dokumentacji technologicznej, z zastosowaniem przyrządów technologicznych;
montowanie podzespołów, pakietów i bloków do obudowy przyrządu;
montowanie wskaźników cyfrowych, analogowych, lamp oscyloskopowych i kineskopowych, przełączników skokowych, potencjometrów, łączników, zacisków i innych elementów do obudowy przyrządu;
wykonywanie połączeń elementów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją technologiczną, wg schematu elektrycznego przyrządu;przeprowadzanie strojenia i regulacji w celu uzyskania wymaganych parametrów przyrządu;
wykonywanie prób wytrzymałościowych (wygrzewanie, wytrząsanie itp.);
wykonywanie końcowego testowania przyrządu wg dokumentacji technologicznej, strojenie i regulowanie w celu uzyskania dopuszczalnego uchybu wskazań przyrządów pomiarowych.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie pracy montera elektronika w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym branży elektronicznej, w warsztatach naprawczych elektronicznych przyrządów pomiarowych, w biurach legalizacji elektronicznych przyrządów pomiarowych, w warsztatach naprawczych sprzętu radiowego i telewizyjnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności