aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik – aparatura medyczna

Wykonuje montaż elementów i podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, optycznych, mechanicznych, wskaźników cyfrowych, analogowych, układów zasilania, regulacji i sterowania; przy produkcji aparatury medycznej; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne i dokumentację techniczno-ruchową; posługuje się miernikami wielkości elektrycznych i elektronicznymi miernikami wielkości nieelektrycznych.

Główne zadania:
ocenianie jakości materiałów stosowanych do produkcji aparatury medycznej;
rozmieszczanie i mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji technicznej;
testowanie płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych;
montowanie płyt, bloków i podzespołów we wspólnych obudowach;
zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie ich;
montowanie wskaźników cyfrowych i analogowych, pokręteł, regulatorów, gniazd, łączników, nastawników itp.;
montowanie elementów mechaniki precyzyjnej, mikrosilników, sprzęgieł, przekładni itp.;
wykonywanie pomiarów i testów pojedynczych urządzeń oraz urządzeń będących składnikami zespołu aparatury, strojenie i regulowanie;
zestawianie i łączenie urządzeń składowych aparatury, dokonywanie pomiarów parametrów końcowych, regulowanie i dostrajanie;
wykonywanie prób wytrzymałościowych i temperaturowych, przeprowadzanie końcowych testów kontrolnych;
instalowanie i uruchamianie aparatury medycznej.

Zadania dodatkowe:
praca w charakterze montera elektronika w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym branży elektronicznej; wykonywanie prac serwisowych w zakresie napraw elektronicznych urządzeń medycznych; praca w charakterze konserwatora elektronicznej aparatury medycznej w szpitalach i ośrodkach zdrowia; praca w warsztatach naprawczych elektrycznego i elektronicznego sprzętu domowego użytku.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności