aplikacja Matura google play app store

Monter-elektronik

Uczestniczy w procesie produkcji elektronicznych urządzeń i sprzętu sygnalizacyjnego przy montażu elementów, podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, optycznych i mechanicznych; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne i dokumentację techniczno-ruchową; posługuje się miernikami wielkości elektrycznych i przyrządami elektronicznymi generującymi oraz obrazującymi przebiegi elektryczne.

Główne zadania:
- kontrolowanie i sortowanie materiałów stosowanych do produkcji;
- rozmieszczanie oraz mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach wg dokumentacji fabrycznej;
- wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
- testowanie płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych i elektronicznych specjalistycznych;
- zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
- montowanie przyrządów kontrolnych, wskaźników, przełączników, przetworników, czujników, nastawników, przekaźników itp. do podzespołów bloków i szaf;
- przeprowadzanie pomiarów i testowanie (na podstawie dokumentacji technologicznej, z zastosowaniem przyrządów technologicznych) podzespołów, bloków i szaf;
- wykonywanie prób wytrzymałościowych produktów finalnych;
- strojenie i regulowanie podzespołów bloków i szaf wg parametrów spełniających wymagane założenia;
- wyznaczanie tras przewodów, wykonywanie rowków, przebijanie otworów, mocowanie uchwytów, wsporników itp.;
- instalowanie przewodów, łączników, wyłączników, przetworników elektroakustycznych, świetlnych, czujników, podzespołów, bloków, szaf itp. na wyznaczonych obiektach;
- regulowanie i strojenie systemu sygnalizacyjnego zainstalowanego na obiekcie, przeprowadzanie kontroli spełniania zadań przez system sygnalizacyjny.

Zadania dodatkowe:
- praca w charakterze montera elektronika w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym branży elektronicznej; - praca w charakterze konserwatora urządzeń sygnalizacyjnych zainstalowanych w obiekcie, w warsztatach naprawczych urządzeń sygnalizacyjnych; w firmach zajmujących się instalacją systemów alarmowych; - praca przy montażu instalacji sieci i urządzeń niskiego napięcia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności