aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się oceną ryzyka w działalności gospodarczej, zawodowej i osobistej, możliwościami jego finansowania, gospodarowaniem funduszem ryzyka, analizą zasad ochrony ubezpieczeniowej, kalkulacji składki i świadczeń, analizą kosztów oraz organizacją działalności ubezpieczeniowej.

Główne zadania:
- rozpoznawanie i pomiar ryzyka oraz określanie możliwości jego finansowania;
- przygotowywanie umowy ubezpieczeniowej, zabezpieczanie gwarancji jej realności;
- ocena jakości ochrony ubezpieczeniowej, kontrola jej realności i rzetelności;
- tworzenie i gospodarowanie funduszami ubezpieczeniowymi, finansowanie działalności prewencyjnej, prowadzenie reasekuracji;
- analiza kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej;
- prowadzenie marketingu ubezpieczeniowego;kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności