aplikacja Matura google play app store

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Montuje, naprawia i utrzymuje w stałej sprawności technicznej urządzenia automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, jak: automatyczne przyrządy pomiarowe, przepustnice, zawory, siłowniki, regulatory, przetworniki, przekaźniki, rejestratory, blokady, urządzenia transportu wewnętrznego, urządzenia sterowania gniazdami roboczymi, liniami montażowymi, pracą wentylatorów, suszarek, chłodnic itp.; posługując się precyzyjnymi obrabiarkami do skrawania metali, narzędziami ślusarsko-montażowymi typu zegarmistrzowskiego oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

Główne zadania:
instalowanie i montowanie zespołów i elementów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
wykrywanie nieprawidłowości działania zespołów i elementów systemu sterowania;
demontaż i naprawa elementów i urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
wykonywanie prób i badań diagnostycznych, przeprowadzanie weryfikacji zużytych części oraz naprawa mechanizmów precyzyjnych;
wykonywanie elementów mechanicznych do przyrządów elektrycznych i elektronicznych oraz ich montaż w układzie;
skalowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych;
przeprowadzanie prób działania mechanizmów precyzyjnych po zainstalowaniu, naprawie, regulacji oraz konserwacji;
konserwacja, regulacja i stały nadzór nad urządzeniami;
określanie optymalnych warunków pracy urządzeń;
sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw;
wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymiana płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
instalowanie i uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń i aparatury oraz urządzeń po naprawach głównych (kapitalnych);
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
instruowanie użytkowników (operatorów) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Zadania dodatkowe:
po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia praca na stanowiskach operatorów określonych urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych lub stanowiskach montażu w zakładach produkujących ww. urządzenia; prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności