aplikacja Matura google play app store

Mechanik autobusów

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje naprawy i konserwacje autobusów i autokarów osobowych i ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów autobusowych oraz reguluje i sprawdza działanie autobusów i ich zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.

Główne zadania:
przyjmowanie autobusów i zespołów autobusowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
ustalanie metodami diagnostycznymi przyczyn uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów autobusów;
naprawy bieżące i główne zespołów i układów autobusów: silnika, sprzęgła, skrzyni biegów, mostu napędowego, kół jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, zawieszenia, układu zasilania silnika, podwozia i nadwozia;
regulowanie sprzęgieł, hamulców, układów kierowniczych, luzów zaworowych, układów zasilania silników, gaźników i pomp wtryskowych, ustawianie zapłonu, usuwanie usterek w instalacji zapłonowej autobusu;
konserwacja i zabezpieczanie antykorozyjne podwozia i nadwozia autobusu;
wykonywanie demontażu i montażu zespołów autobusów oraz mechanizmów podwozia i nadwozia;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
mycie i czyszczenie części i zespołów, przeprowadzanie weryfikacji części za pomocą warsztatowych i specjalnych przyrządów pomiarowych oraz naprawianie zespołów;
przeprowadzanie prób działania po naprawie autobusów i ich zespołów, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
wyważanie statyczne i dynamiczne części, podzespołów i zespołów obrotowych autobusu;
zaopatrywanie autobusów w niezbędne płyny eksploatacyjne, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw;
sprawdzanie jakości wykonywanych prac z wykorzystaniem umiejętności kierowania pojazdami (co najmniej kategoria D prawa jazdy);
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie po przeszkoleniu prac mechanika w zakładach napraw trolejbusów i innych samochodów elektrycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności