aplikacja Matura google play app store

Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za obsługę i utrzymywanie stanu technicznego niezbędnego do zachowania ciągłości produkcyjnej urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników;
zajmuje się kontrolą stanu technicznego użytkowanych urządzeń, ich konserwacją oraz wykonywaniem czynności naprawczych.

Główne zadania:
prowadzenie bieżącej obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników;
ocenianie stanu technicznego urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników oraz ich elementów i podzespołów;
modernizowanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników z hermetyzacją odbioru oparów oraz systemów kontroli napełniania;
mocowanie pomp, skrzyń załadunkowych oraz orurowań cystern;
dobieranie metody zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń oraz wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników;
przygotowywanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników do lakierowania poprzez piaskowanie zbiornika i podwozia;
wykonywanie naprawy elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników, w tym także dobieranie części podlegających wymianie;
naprawianie zbiorników poprzez spawanie stali oraz aluminium zgodnie z przyjętymi procedurami;
wykonywanie kompleksowych napraw powypadkowych zbiorników cystern;
przygotowywanie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników do przeglądów i rewizji przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego;
sporządzanie dokumentacji do odbioru TDT.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności