aplikacja Matura google play app store

Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej

Zajmuje się montowaniem maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej oraz kontrolowaniem i nadzorowaniem ich pracy; obsługuje maszyny i urządzenia, stosowane w procesie produkcji materiałów drzewnych; prowadzi bieżącą kontrolę, jakości surowców i produktów; prowadzi przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle drzewnym oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • stosowanie specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań na stanowisku pracy;
 • wykonywanie prac montażowych maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej, w tym: dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonywanych prac montażowych, przygotowywanie do montażu, wykonywanie montażu linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń, ustawianie parametrów maszyn, zespołów i mechanizmów;
 • ocenianie jakości wykonanego montażu linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań technicznych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
 • określanie przyczyn zużycia elementów maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej występujących w trakcie ich eksploatacji;
 • rozpoznawanie i określanie przyczyn powstawania wad obróbki skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych oraz podejmowanie działań eliminujących takie wady;
 • konserwowanie i naprawianie elementów i zespołów maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych przeglądów, konserwacji, remontów i napraw elementów i zespołów maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności