aplikacja Matura google play app store

Matematyk

Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.

Główne zadania:
- doskonalenie i rozwijanie poszczególnych działów matematyki, takich jak: algebra, geometria, analiza matematyczna, probabilistyka, równania różniczkowe itd.;
- budowanie modeli matematycznych procesów technicznych, ekonomicznych, biologicznych, medycznych itp.;
- kształtowanie podstaw teoretycznych innych dziedzin nauki i techniki;
- współpraca z inżynierami, ekonomistami, lekarzami itp. w dążeniu do lepszego poznania przyrody, techniki i innych dziedzin oraz wykorzystania tej wiedzy do celów społeczno-gospodarczych;
- tworzenie algorytmów numerycznych przeznaczonych do obliczeń komputerowych;
- prognozowanie zjawisk i procesów o charakterze losowym;
- kodowanie informacji i opracowywanie metod dekodowania;
- planowanie eksperymentów technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i innych;
- wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń numerycznych;
- budowanie szyfrów i opracowywanie metod łamania szyfrów;
- opracowywanie strategii inwestowania, prowadzących do maksymalizacji zysków i minimalizacji strat;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności