aplikacja Matura google play app store

Maszynista wentylatorów w kopalni

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się obsługą wentylatorów kopalni; odpowiada za prawidłową pracę wentylatorów poprzez kontrolowanie stanu technicznego urządzeń, podejmuje działania na rzecz uruchomienia wentylatorów rezerwowych w przypadku awarii wentylatorów głównych kopalni.

Główne zadania:
  • obsługa wentylatorów głównych i rezerwowych na powierzchni i pod ziemią;
  • kontrolowanie stanu technicznego wentylatorów i przynależnych do nich urządzeń, zgodnie z opracowaną w tym celu szczegółową instrukcją obsługi i kontroli;
  • kontrolowanie parametrów działania urządzeń wentylatora w czasie jego pracy: temperatury łożysk wentylatora, silnika napędowego i przekładni, drgań łożysk wentylatora, napędu i obudowy wentylatora, stanu smarowania łożysk wentylatora i napędu, stanu dokręcenia nakrętek i śrub mocujących stojaki łożyskowe do podstaw;
  • sprawdzanie prawidłowości wskazań przyrządów pomiarowych;
  • zapisywanie wszystkich danych dotyczących pracy wentylatora i przynależnych mu urządzeń w książce raportów dziennych;
  • sprawdzanie prawidłowości zapisów urządzeń rejestrujących, a w razie potrzeby uzupełnianie tuszu w rynienkach pisaków oraz wymienianie taśmy;
  • sprawdzanie stanu technicznego oraz gotowości do użycia urządzeń służących do rewersji, tj. zmiany przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych;
  • sprawdzanie stanu technicznego i gotowości do pracy wentylatora rezerwowego;
  • zgłaszanie dyspozytorowi awarii i nieprawidłowości pracy wentylatora;
  • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz wewnętrznych instrukcji stanowiskowych;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności