aplikacja Matura google play app store

Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje urządzenia do usuwania popiołu i żużla, począwszy od opróżniania lejów popiołowych i żużlowych, aż do rozmieszczenia w osadnikach lub do rozładunku na środki transportu; obsługuje, konserwuje, planuje remonty urządzeń służących do odpopielania i odżużlania.

Główne zadania:
odpopielanie lejów popiołowych metodą hydrauliczną lub pneumatyczną;
uruchamianie, obsługa i konserwacja pomp popiołowych;
obsługiwanie układu odżużlania, łącznie z wygarniaczem mechanicznym, pompą bagrową i osadnikiem żużla;
udrażnianie zapchanych rurociągów transportujących popiół za pomocą sprężonego powietrza;
uruchamianie i obsługiwanie łamaczy żużla;
uruchamianie dysz pobudzających w kanałach odpopielania i odżużlania hydraulicznego;
prowadzenie eksploatacji zasobników retencyjnych popiołu;
załadunek popiołu i żużla na środki transportu;
sprawdzanie działania elektrofiltrów i usuwanie zwarć w komorach;
opróżnianie lejów pod elektrofiltrami za pomocą rynien aeracyjnych;
zapobieganie negatywnym wpływom obsługiwanych urządzeń na środowisko naturalne;
właściwe zapełnianie składowiska i prawidłowa eksploatacja innych urządzeń, jak: wały ochronne, zastawki, studnie odwadniające;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności