aplikacja Matura google play app store

Maszynista sprężarek

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje, zgodnie z instrukcją techniczną, sprężarki sprężające gazy techniczne i technologiczne.

Główne zadania:
obsługiwanie sprężarek sprężających gazy techniczne (powietrze, dwutlenek węgla, tlen, argon, azot, acetylen, hel) oraz gazy technologiczne (wodór, węglowodory gazowe, chlorowodór, siarkowodór, cyjanowodór, dwutlenek siarki, gaz syntezowy);
obsługiwanie ciśnieniowych zbiorników buforowych (magazynowych);
obsługiwanie mechanicznych i automatycznych zaworów gazowych;
obsługiwanie zaworów bezpieczeństwa i zaworów zwrotnych;
kontrolowanie i utrzymywanie właściwego ciśnienia sprężanego gazu;
okresowa wymiana oleju sprężarkowego;
zapewnianie okresowych remontów i przeglądów;
wypełnianie technologicznej karty pracy sprężarek;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności