aplikacja Matura google play app store

Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym specjalistyczne dźwignice kolejowe służące do przemieszczania pionowego i poziomego ładunków, na niewielkie odległości;
manipuluje różnymi nosiwami do pobierania, przenoszenia i zwalniania kolejnych ładunków.

Główne zadania:
doprowadzanie obsługiwanej maszyny do miejsca przemieszczanych towarów;
przygotowywanie obsługiwanej maszyny do pracy i operowanie nią przy wykonywaniu prac przeładunkowych;
pobieranie, przenoszenie i opuszczanie nosiwa - zwalnianie kolejnych ładunków przy pomocy dźwigników (zębatkowych, śrubowych, tłokowych, dźwigniowych), podnośników torowych, przeciągarek kolejowych, wciągarek, wciągników, przyciągarek, wodzarek itp.;
posługiwanie się różnymi nosiwami: hakami, zawiesiami, chwytakami, chwytnikami elektromagnetycznymi, pojemnikami, paletami, platformami, kubłami, kabinami itp.;
wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny;
osłanianie sygnałami maszyny w czasie nieprzewidzianego postoju na torach;
wykonywanie czynności obsługowych po zakończeniu pracy maszyny;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny;
stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny;
wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą maszyny w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
lokalizowanie usterek i wykonywanie drobnych napraw;
obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności