aplikacja Matura google play app store

Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

wybrane grupy: zawody ogólne

Uruchamia lub zatrzymuje urządzenia ciepłownicze i sieci cieplnej, kontroluje ich pracę oraz usuwa usterki, utrzymuje wymagane parametry pracy sieci ciepłowniczej (temperatura i ciśnienie) oraz ciągłość pracy urządzeń, posługując się narzędziami i aparaturą pomocniczą.

Główne zadania:
nadzór nad pracą pomp, wymienników, stacji redukcyjnych i rurociągów oraz armatury urządzeń ciepłowniczych;
utrzymywanie właściwych parametrów pracy, temperatury na wyjściu i powrocie oraz ciśnienia, niedopuszczenie do skoków temperatury i uderzeń wodnych w układzie cieplnym;ciągła kontrola różnicy ciśnień w pompach sieciowych w celu zapobieżenia nagłym spadkom i kawitacji, uzupełnianie sieci awaryjnym zasilaniem w razie spadku ciśnienia;
kontrola oporu przepływu wody na sitach pomp głównych i czyszczenie sit pomp w razie wzrostu różnicy ciśnień;
przestrzeganie ściśle grafiku utrzymywania odpowiedniej temperatury wody w zależności od temperatury otoczenia;
kontrola jakości wody grzewczej i uzupełniającej (twardość, zasolenie);
przeprowadzanie bieżącej konserwacji urządzeń i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym;
dokonywanie odczytów wskazań aparatury pomiarowej oraz prowadzenie książki raportu z pracy urządzeń;
przygotowywanie miejsc pracy dla brygad konserwacyjno-remontowych, stosowanie bezpiecznych metod pracy i przestrzeganie przepisów ppoż.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji ślusarza dyżurnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności