aplikacja Matura google play app store

Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym pomocnicze pojazdy kolejowe metra - spalinowe pojazdy trakcyjne: lokomotywy manewrowe i wózki motorowe (drezyny), zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu.

Główne zadania:
- prowadzenie pomocniczego pojazdu kolejowego metra (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) na linii metra, bocznicach i w obrębie innych obiektów metra;
- współpraca z dyspozytorami elektrowozowni i ruchu oraz dyżurnym stacji techniczno-postojowej;
- wykonywanie obsługi codziennej pojazdu (przeprowadzanie próby hamulca, próby żurawika, sprawdzanie łączności i innego wyposażenia pojazdu);
- dokumentowanie przyjęcia pojazdu do pracy i zdawania go po pracy;
- lokalizowanie usterek i wykonywanie drobnych napraw;
- dbanie o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na wszystkich torach i na bocznicy; obsługa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (łączność, hamulce itp.).

Zadania dodatkowe:
- nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności