aplikacja Matura google play app store

Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prawidłowe i zgodne z procedurami bezpieczeństwa napełnianie i opróżnianie zbiorników;
zajmuje się prawidłową obsługą zbiorników oraz ich właściwym zabezpieczeniem i oznakowaniem.

Główne zadania:
wykonywanie czynności roboczych i kontrolnych w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla określonej grupy substancji oraz przestrzeganie dopuszczalnego stopnia napełnienia zbiornika;
sprawdzanie terminu ważności badań technicznych pojazdów typu: cysterny, baterie, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne, cysterny-kontenery oraz wieloelementowe kontenery MEGC;
upewnianie się przed napełnieniem, że zbiorniki i ich wyposażenie są w dobrym stanie technicznym;
napełnianie zbiorników substancjami niebezpiecznymi dopuszczonymi przez ADR;
sprawdzanie szczelność zbiornika;
dbanie, aby na zewnętrznej części zbiornika nie znalazły się resztki substancji;
oznakowywanie zbiorników poprzez umieszczanie na nich tablic oraz nalepek ostrzegawczych;


Zadania dodatkowe:
sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikami transportowymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności