aplikacja Matura google play app store

Maszynista maszyn offsetowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny rotacyjne arkuszowe lub zwojowe różnych typów, stosowane do druku offsetowego jedno- i wielobarwnego: map, plakatów, czasopism, książek, katalogów, prospektów i innych.

Główne zadania:
mocowanie i naprężanie obciągów cylindra gumowego;
mocowanie, naprężanie i regulowanie położenia formy drukowej na cylindrze drukowym;
sprawdzanie położenia cylindra dociskowego;
ustawianie samonakładaka maszyny arkuszowej do odpowiedniego formatu podłoża drukowego;
sprawdzanie w maszynach zwojowych mechanizmów zamocowywania, napędu i hamowania roli papieru, automatu zmieniającego rolę papieru, mechanizmów prowadzących, mechanizmów napędu maszyny oraz mechanizmów specjalnych, jak urządzenia klimatyzacyjne, liczące, zszywające, klejące, obcinające i inne;
przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji;
przygotowywanie zespołu zwilżającego formę drukową;
wkładanie papieru w arkuszach do pobierania przez samonakładak maszyny arkuszowej lub wprowadzanie wstęgi papieru do maszyny zwojowej;
uruchamianie próbne maszyny i sprawdzanie poszczególnych etapów pracy;
ocenianie próbnych odbitek pod względem jakości druku i zgodności z oryginałem, korygowanie pracy maszyny i farb użytych do drukowania;
prowadzenie i nadzorowanie drukowania właściwego;
wykonywanie druku połączonego z innymi technikami (typografia, wklęsłodruk, brązowanie i inne);
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności