aplikacja Matura google play app store

Maszynista kotła

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi ruch kotła parowego lub wodnego, utrzymuje określone parametry pary lub wody, reguluje ilość paliwa, powietrza i wody podawanych do kotła i utrzymuje prawidłowy proces spalania; likwiduje zakłócenia występujące w pracy kotła; czyści powierzchnie grzewcze w ruchu lub w czasie postoju kotła; prowadzi zapisy ruchu kotła.

Główne zadania:
napełnianie kotła wodą za pomocą pompy zasilającej;
przygotowywanie kotła do uruchomienia ze stanu zimnego lub gorącej rezerwy;
podnoszenie temperatury i ciśnienia zgodnie z instrukcją stanowiskową;
włączanie kotła do pracy na wspólny kolektor;
odczytywanie reperów podczas uruchamiania kotła (kontrola wydłużeń dylatacyjnych komór i ekranów);
regulacja ilości powietrza dostarczanego do kotła;
przedmuchiwanie parą obrotowych podgrzewaczy powietrza;
przeprowadzanie czyszczenia powierzchni grzewczej za pomocą zdmuchiwaczy parowych;
regulacja odmulania na podstawie wyników analiz;
dokonywanie przełączeń rurociągów wodnych, parowych i powietrznych;
przygotowywanie elektrofiltru do próby napięciowej;
sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa;
regulacja temperatury pary przez zmianę kąta nachylenia palników pyłowych i poprzez zmianę podciśnienia w komorze paleniskowej;
przeprowadzanie kontroli poprawności pracy zaworów regulacyjnych układów zasilania kotła wodą;
przeprowadzanie prób szczelności kotła po stronie spalin i powietrza;
zapewnienie ekonomicznej pracy kotła;
przestrzeganie przepisów bhp i instrukcji technologicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności